Od zarejestrowania i wprowadzenia do uprawy w Polsce w 1984 roku pierwszej odmiany pszenżyta ozimego Grado oraz szybkiego przyrostu powierzchni uprawy tego nowego gatunku i zarejestrowania kilkudziesięciu nowych odmian, praktycznie do końca ubiegłego wieku pszenżyto określane było jako zboże wolne od chorób. ...