Krzyżowanie jest powszechnie stosowaną w pracy hodowlanej metodą umożliwiającą wykorzystanie efektów dziedziczenia pośredniego cech rodzicielskich oraz heterozji (wybujałości mieszańców). Pozwala ono na szybką poprawę cech ilościowych i jakościowych potomstwa krzyżowanych ze sobą osobników. ...