Aby wołowina była krucha i smaczna, hodowana krowa musi być zrelaksowana i szczęśliwa. Musi mieć stały dostęp do wody i swobodę poruszania się. W produkcji wołowiny QMP specjalizuje się obecnie około 100 gospodarstw w Polsce. Tygodniowo w tym systemie ubijanych jest mniej więcej 200 sztuk bydła. ...

Okres poporodowy (puerperium) to czas od zakończenia porodu, czyli wyparcia łożyska do stanu przedciążowego. W okresie tym następują fizjologiczne zjawiska takie jak zwijanie się macicy (inwolucja), wchłonięcie lub wydalenie lochii poporodowych, rozpad komórek błony doczesnowej i regeneracja uszkodzonej błony śluzowej macicy , kurczenie się naczyń krwionośnych macicy, zamknięcie się szyjki macicy, zanik obrzęku sromu. Wiązadła krzyżowo-biodrowe ulegają skróceniu i odzyskują ...