Wśród towarowych roślin rolniczych kukurydza ziarnowa jest jedną z nielicznych upraw, które mogą zapewnić bardzo wysokie plony oraz efektywność ekonomiczną uprawy. W II połowie lat 90-tych w Polsce kukurydza była wśród zbożowych najbardziej opłacalną uprawą, skutkiem czego zainteresowanie produkcją ziarna kukurydzy zwiększało się 8-krotnie. ...