Proviflush firmy Provimi to nowy dodatek specjalny do pasz dedykowany dla loch w okresie letnim. Jego działanie redukuje problemy występujące w rozrodzie trzody chlewnej, charakterystyczne dla tej pory roku. Proviflush wpływa na zwiększenie liczebności miotów uzyskiwanych z kryć w tym okresie oraz reguluje przebieg rui. ...

Noworodki świń, podobnie jak młode innych ssaków, rodzą się jako niezdolne do samodzielnego bytowania. W pierwszym okresie życia odżywiają się siarą, potem mlekiem matki i potrzebują jej opieki. Jest to bez wątpienia najtrudniejszy okres w życiu prosiąt, i to nie tylko z powodu braku samodzielności życiowej i niezdolności do pobierania pokarmów stałych. ...