Kury jako gatunek towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. W charakterze drobiu ozdobnego oprócz kur użytkuje się obecnie bażanty, kuropatwy, przepiórki, indyki, kaczki oraz gęsi, a nawet strusie. Chów ptaków ozdobnych od wielu lat był i jest najbardziej popularny na zachodzie Europy (Niemcy, Francja, Holandia, Anglia) i południu (Czechy i Słowacja). ...