Rozwój grzybów pleśniowych na roślinach, jak też i produktach z nich wytworzonych, stwarza ogromny problem zarówno natury zdrowotnej, jak i gospodarczej. Oprócz bezpośredniej szkodliwości grzyba dla plonu i jego jakości, groźna zwłaszcza jest możliwość wystąpienia mikotoksyn. ...