Każdy producent, aby osiągnąć sukces finansowy musi na bieżąco śledzić rynek i podejmować decyzje o wyborze do uprawy w swoim gospodarstwie gatunków, które przyniosą mu największe zyski. ...

Deficyt biomasy można znacznie ograniczyć poprzez zmianę podejścia do tradycyjnych gatunków uprawnych. Oprócz plonu głównego mogą one być również wykorzystywane dla celów energetycznych. Niewątpliwą korzyścią jest to, że w celu pozyskania biomasy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z założeniem nowej plantacji, a do zbioru można wykorzystać tradycyjne maszyny i urządzenia rolnicze. ...