Pojęcie drewno energetyczne obejmuje wszystkie paliwa bioenergetyczne uzyskiwane bezpośrednio i pośrednio z lasów w formie drewna, kory, igieł i liści, nie poddanych obróbce chemicznej, jak również np. z rozbiórki domów lub z odpadów budowlanych. ...