Zniszczenie upraw przez powódź nie wstrzyma poszkodowanym rolnikom realizacji dopłat bezpośrednich. Jest jednak warunek. Poniesione straty trzeba udokumentować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystko w ciągu 10 dni od ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych. ...