Do 7 siepnia br. rolnicy i właściciele lasów złożyli w skali kraju 3407 wniosków o dofinansowanie płatnych usług doradczych, w tym najwięcej w woj. zachodniopomorskim – 1267. Wnioskodawcy ubiegają się łącznie o wsparcie finansowe w wysokości ponad 13 mln zł. ARiMR może pokryć  rolnikowi i właścicielowi lasu do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą. Udzielone wsparcie nie może być jednak wyższe ...