Zebu, czyli bydło domowe garbate (Bos taurus indicus, syn. Bos indicus), rozpowszechnione jest w Indiach, ale także na innych kontynentach: afrykańskim, południowoamerykańskim i północnoamerykańskim. ...