Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje zawieranie umów o przyznaniu pomocy finansowej z rolnikami, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o uzyskanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, finansowanego z PROW 2007-2013. ...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła w lipcu wypłacać wsparcie finansowe beneficjentom z branży rolno-spożywczej, którzy w 2008 r. ubiegali się o pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” i zrealizowali już swoje projekty inwestycyjne, zatwierdzone do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013. Pomoc, która refinansuje beneficjentowi część kosztów bezpośrednich poniesionych na wykonane inwestycje, ARiMR wypłaciła do ...