Wypowiedzenie umów dzierżawy gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczenie 30 proc. ziemi do sprzedaży dla rolników – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke uważa, że przepisy dot. umów dzierżawnych wzbudzają wiele kontrowersji. ...