Różnicowanie

Dotychczas zgłosiło się po nie blisko 4 tysiące rolników, wkrótce będą mieli szanse następni. Agencja Restrukturyzacji przygotowuje się do uruchomienia trzeciej edycji wsparcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla wielu rolników szansą na zwiększenie ich dochodów oraz stworzenie nowych miejsc pracy jest rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z takiej szansy skorzystał Jan Sadecki. Pomysł na dodatkową działalność był bardzo prosty.

Jan Sadecki, Łępino: poprzez zakup maszyn i wykonywanie usług, bo z samej ziemi jest bardzo ciężko się utrzymać. Opłacalność jest bardzo mała.

Zdaniem rolnika to daje nie tylko szanse dodatkowego zarobku, ale także lepszego wykorzystania sprzętu.

Jan Sadecki, Łępino: wtedy gdy wykona określoną liczbę godzin to jest rentowna a tak to by była tylko pokazowa.

Rolnicy, którzy zamierzają ubiegać się o dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej mogą już przygotowywać dokumenty.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: warto przed czasem kiedy ogłosimy nabór już się interesować, jakie dokumenty przygotować, jaki rodzaj przedsięwzięć zaplanować, aby w momencie ogłoszenia naboru było się gotowym do złożenia wniosku.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: zaraz po zakończeniu naboru wniosków o płatności obszarowe będzie możliwość składania wniosków na różnicowanie.

Do rozdysponowania na ten cel do końca 2013 roku jest prawie półtora miliarda złotych. O dotacje mogą ubiegać się rolnicy lub ich domownicy ubezpieczeni w KRUS-ie.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: pula pomocy finansowej jest to 100 tysięcy złotych na jednego beneficjenta nie więcej jednak niż 50% kosztów przedsięwzięcia.

Rodzaje działalności gospodarczych mogą być bardzo różne. Od usług przez rzemiosło i rękodzielnictwo, aż do przetwórstwa produktów rolnych.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP