Pługi obracane, zawieszane

Pługi obracane, zawieszane

Po trudach związanych ze zbiorem zbóż nadchodzi czas jesiennych orek. Podstawą prawidłowo wykonanej orki jest dobry pług. Podobnie jak w innych dziedzinach mechanizacji rolnictwa tak i tu technika goni do przodu. Wśród rolników coraz większe zaufanie zdobywają pługi obracane.

Gospodarstwa dysponujące ciągnikami o mocy około 100 – 140 KM mają spory wybór. Producenci posiadający w ofercie obracane pługi zawieszane, to na przykład: Akpil, Unia Grudziądz i Famarol – producenci krajowi. Producenci zagraniczni to na przykład: Gregoire Besson, Kuhn, Kverneland, Lemken, Rabe, Pottinger, Vogel&Noot oraz ER.MO.

Najprostsze konstrukcje pługów obracanych zawieszanych dysponują regulacją obrotu ramy pługa, która odbywa się za pomoca śrub umieszczonych po jednej z każdej strony wieży obrotowej. Poziomowanie poprzeczne zachodzi poprzez ich wkręcanie bądź wykręcanie. Należy dążyć do uzyskania kąta prostego pomiędzy słupicą a powierzchnią calizny. Taka regulacja pozwala na poprzeczne poziomowanie pługa w zależności od warunków panujących na polu. Ręczna regulacja poprzecznego pochylenia pługa śrubami jest po to, aby siłownik hydrauliczny „zapamiętał” właściwą pozycję pługa przed i po obróceniu ramy. Daje nam to gwarancję, że po wjeździe nawet na inne pole pług zachowa wcześniejsze ustawienia. Możliwe jest jednak zastosowanie wieży, która sama potrafi właściwie przestawić pług i zapamiętać ustawienia.

W nowoczesnych pługach niebagatelne znaczenie ma właściwe ustawienia szerokości pracy pługa, a wraz z nią punktu ucisku. Istnieją dwie możliwości regulacji szerokości orki: mechaniczna (ręczna) i hydrauliczna (automatyczna). Pierwsza polega na tym, że przy każdym z korpusów musimy odkręcić śruby regulacyjne i przełożyć je w otwory na ramie lub mocowaniu korpusów płużnych, wywiercone w odpowiedniej odległości, odpowiadającej danej szerokości pracy korpusu. Możemy zatem ustawić szerokości zawarte zwykle w granicach od 30 do 50 cm.

Zdecydowanie wygodniejsze i niestety zdecydowanie droższe jest zastosowanie hydraulicznej i bezstopniowej zmiany szerokości roboczej pługa. Nie ma wtedy konieczności za każdym razem wysiadania z ciągnika i odkręcania śrub, przekładania ich i uciążliwego dokręcania. Co więcej, przy zmianie szerokości roboczej pługa, szerokość pierwszej skiby i punkt ciągu dopasowuje się automatycznie. Linia ciągnięcia przy każdej szerokości roboczej pługa przecina dokładnie środek tylnej osi ciągnika. Prawidłowe ustawienie ramy pługa względem osi jazdy ciągnika zaobserwujemy wtedy, kiedy ciągnik może jechać prosto po opuszczeniu pługa, bez konieczności ingerencji operatora.

Bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie korpusów płużnych. Najprostszym i najpopularniejszym jest zabezpieczenie śrubami ścinanymi. Wybierane głównie z tytułu niższej ceny, jednak w trakcie eksploatacji, głównie na zakamienionym polu tego typu zabezpieczenie może stać się bardzo uciążliwe.

Kolejnym rodzajem jest zabezpieczenie sprężynowe. Polega ono na uginaniu się elastycznych zwojów po przekroczeniu danej siły, ponad którą sprężyna ulega odkształceniu. Po ominięciu przeszkody (kamienia) korpus wraca na swoje miejsce. W zabezpieczeniu resorowym rozróżnić można układy, gdzie korpus unosi się do góry lub omija przeszkodę bokiem.

Do łask wraca zabezpieczenie hydrauliczne pługów (kiedyś stosowane w pługach produkcji czeskiej). Dziś jest to zabezpieczenie „kombinowane”: hydrauliczno-pneumatyczne. Poza cylindrem z olejem hydraulicznym na ramie pługa zamocowane są zbiorniki ze sprężonym azotem. Każda firma produkująca pługi obrotowe oferuje swoje systemy zabezpieczeń, odpowiednio skonfigurowanych do typu i przeznaczenia danego produktu.

W celu trafnego wyboru przy zakupie nowej maszyny rolnik powinien dokładnie przeanalizować wszystkie rozwiązania techniczne, które oferuje producent. Konstrukcja pługa powinna być mocna, a jednocześnie niezbyt ciężka, odpowiednio dopasowana do mocy posiadanego ciągnika.