Czy pieniądze uratują pszczoły?

Czy pieniądze uratują pszczoły?

Bruksela zwiększyła do 32 milionów euro dofinansowanie dla unijnej branży pszczelarskiej. Pieniądze rozdzielone na poszczególne kraje członkowskie mają choć w części zrekompensować rolnikom straty i pomóc w walce o utrzymanie uli.

W poprzednich dwóch latach pomoc dla unijnych pszczelarzy była o ¼ mniejsza.

Tą na lata 2011-2013 zwiększono ze względu na dużą śmiertelność pszczół, która od kilku lat przybrała już formę plagi. To nie tylko problem finansowy dla pszczelarzy, ale i zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

Co trzy lata każdy kraj członkowski zgłasza do Brukseli własny program, którego celem jest poprawa warunków produkcji i promocja artykułów pszczelarskich. I tak Bruksela współfinansuje zwalczanie warozy, zasiedlanie uli, oraz programy naukowo-badawcze.

W Unii najwięcej rodzin pszczelich jest w Hiszpanii, Francji, Polsce i we Włoszech.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP