Bezpieczne gospodarstwa nagrodzone

3 października br., w dniu rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Jego współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP.

W imprezie wzięli udział m.in.: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak, Doradca Prezydenta RP do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wiceprezesi Agencji Nieruchomości Rolnych – Jacek Podlewski i Jarosław Denkiewicz.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany jest w dwóch kategoriach: zakładów rolnych – przez Agencję Nieruchomości Rolnych i gospodarstw indywidualnych – przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W kategorii zakładów rolnych laureatami zostali:

Zakład Ogrodniczy PACZYNA, Cecylia Klimowicz (OT ANR Opole) – I miejsce,
Gospodarstwo Rybackie SZWADERKI Sp. z o.o. (OT ANR Olsztyn) – II miejsce,
Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. (OT ANR Poznań) – III miejsce.

Wyróżniono także dwie firmy: Gospodarstwo Rolne w REMPINIE, Jan Kasztelan (OT ANR Warszawa, Filia Łódź) oraz Zakład Rolny PAWŁÓWKO, POLDANOR SA (OT ANR Gdańsk).

Wiceprezes ANR Jacek Podlewski wręczył laureatom laptopy ufundowane przez Agencję.
W kategorii gospodarstw indywidualnych I nagrodę otrzymali Alina i Stanisław Pietrzak zamieszkali w Pawlinie, woj. lubelskie. W nagrodę otrzymali ciągnik ZETOR 6441 Proxima, który ufundował Prezes KRUS.

Wszyscy laureaci otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta RP oraz okolicznościowe dyplomy.

Wojciech Adamczyk Agencja Nieruchomości Rolnych