Altsteirer

Altsteirer – rasa wyhodowana w Styrii na początku ubiegłego stulecia. Występują dwie odmiany barwne: brązowa (dzika) i biała. Jej szczególnym znakiem rozpoznawczym jest czubek znajdujący się na głowie za grzebieniem, który jest bardziej bujny u samic.

Masa ciała samic wynosi około 2,5 kg, zaś samców około 3 kg. Jest to rasa ogólnoużytkowa, w równym stopniu przydatna do hodowli na mięso, jak i jaja.