Rada Ministrów zaakceptowała propozycje zmian w dwóch ustawach – o biopaliwach i jakości paliw. A to oznacza, że jeszcze w tym roku będziemy tankować na stacjach paliwo o większej zawartości biokomponentów. ...

W takim tempie buduje instalacje do produkcji energii odnawialnej spółka „Poldanor” z Pomorza Środkowego. Firma jest jednym z największych producentów żywca wieprzowego w Polsce, a biogazownie to sposób na lepsze zagospodarowanie gnojowicy i dodatkowe dochody. ...

Żądania koncernów paliwowych zostały spełnione. Rząd dopuścił do obrotu paliwa z wyższą zawartością „zielonych dodatków”. A to oznacza, że groźby miliardowych kar za nie wywiązywanie się z obowiązku sprzedaży odpowiedniej ilości biopaliw znacznie zmalały. ...

Od lat 90 polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku silnego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Komisja Europejska zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do opracowania ambitnych planów podniesienia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz opracowania programów wsparcia dla wytwarzania „zielonej energii”. ...

Biogazownia rolnicza, czyli instalacja służąca do produkcji biogazu z różnorodnych odpadów organicznych i biomasy roślinnej składa się z układu podawania biomasy, komory fermentacyjnej, zbiornika biogazu, zbiornika do magazynowania pulpy pofermentacyjnej oraz systemu generatorów prądotwórczych. ...

Wśród potencjalnie dostępnych w Polsce źródeł energii odnawialnej największy potencjał ma biomasa. Wykorzystanie produktów odpadowych i plonów ubocznych (słoma, liście, plewy, paździerze) daje możliwości uzyskania znacznych ilości biomasy, którą można wykorzystać w celach energetycznych. Przy przewidywanym wzroście zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych zasoby produktów ubocznych okazują się niewystarczające i koniecznością staje się uprawa roślin energetycznych na specjalnie w tym ...

Obecna sytuacja rolnictwa w Polsce i innych krajach UE sprzyja rozwojowi nowych źródeł dochodów na terenach wiejskich. Bezpośrednio po przemianach ustrojowych w Polsce rolnictwo polskie stało na granicy bankructwa. Przykładem tego są upadłe Państwowe Gospodarstwa Rolne i szereg Spółdzielczych Gospodarstw Rolnych. Własność prywatna, która w tamtym okresie posiadała ziemię obroniła się, jednak kosztem inwestycji w infrastrukturę i park maszynowy. ...

Analizy rynku cukru wskazują, że w najbliższych kilku latach jest nie tylko konieczne, ale i możliwe znaczące zwiększenie produktywności uprawy buraków cukrowych. Koncern P&L zakłada, że cel, który powinien być osiągnięty w 2015 roku można sformułować jako 3×15: plon cukru 15 t/ha przy kosztach uprawy 15 euro/t buraków! ...

Spośród roślin uprawnych, tytoń jest najlepszym źródłem łatwostrawnego paliwa dla silników spalinowych – orzekli naukowcy z Jefferson Medical College w Filadelfii (USA). ...

W Szewni koło Zamościa powstała pierwsza w kraju przydomowa biogazownia. Do urządzenia trzeba wrzucić trochę zboża, buraków albo słomy, żeby otrzymać gaz pięciokrotnie tańszy od ziemnego. ...

Małe, pachnące drewnem granulki z trocin cieszą się coraz to większą popularnością. Są nie tylko wydajne, łatwe w transporcie, magazynowaniu oraz użytkowaniu, ale też pozwalają w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej konkurują z ekogroszkiem, węglem, olejem opałowym czy gazem. ...

Nie są wprawdzie tanie, ale takie inwestycje potrafią się szybko zwrócić. W całym kraju coraz więcej firm mięsnych planuje budowę przyzakładowych biogazowi. Zdaniem ekspertów przed inwestycjami w odnawialne źródła energii nie uciekniemy. W sąsiednich Niemczech takich instalacji jest już 4 tysiące. ...

Farma 18 turbin wiatrowych o mocy 40 megawatów została w poniedziałek uruchomiona w Białej Wodzie k. Suwałk (Podlaskie). Jest to pierwsza inwestycja wiatrowa w Polsce firmy RWE. ...

Komisja Europejska pozwoliła na stosowanie ulgi podatkowej przez przedsiębiorców wytwarzających biokomponenty do paliw ciekłych. ...

Po dwóch latach od uchwalenia przepisy mogą w końcu wejść w życie. Mowa o zapomnianej już ustawie o akcyzie na biopaliwa. Dopiero teraz Bruksela wyraziła zgodę na jej wprowadzenie. ...